سبد خرید 0
سبد گل پایه دار
حالت نمایش :
موجود سبد گل پایه دار

کد محصول: BFC-6721

فروشگاه باختر سعادت آباد

سبد گل پایه دار

8,980,000 تومان
<p>سبد گل پایه دار به صورت 2 طبقه که در هر 2 طبقه گلایل، آنتوریوم، لیلیوم، لیسیانتوس دیزاین شده است.</p> <p>این سبد گل به گونه ای دیزاین شده که مناسب هم مراسم های شاد و هم مراسم های تسلیت می باشد.</p> <p>سفارش خود را به صورت آنلاین ثبت کنید تا در کمتر از 3 ساعت دیزاین و ارسال شود.</p> <p>یه خوبی که خرید آنلاین در گل فروشی BFC دارد اینست که قیمت ها با تخفیف ثبت می شود.</p>
موجود سبد گل پایه دار ترحیم

کد محصول: BFC-6718

فروشگاه باختر سعادت آباد

سبد گل پایه دار ترحیم

2,960,000 تومان
<p>این سبد گل پایه دار بر روی پایه فلزی برگ آرایی شده و روی آن سبد به همراه اسفنج آبکش دیزاین شده تا گل های آنتوریوم، لیلیوم، داوودی، مریم بر روی آن سوار شده تا آب مورد نیاز خود را داشته باشد.</p> <p>این اسفنج آبکش به گونه ای عمل می کند تا گل ها شاداب باشند.</p> <p>این پایه گل مناسب ختم، ترحیم، تسلیت، همدردی و . . . می باشد. با خرید آنلاین انواع پایه گل ها با تخفیف ارائه می شود.</p> <p>بابت هر نوع تغییری به شماره <a href="http://wa.link/1dnbyj">واتساپ</a> ما پیغام دهید.&nbsp;</p>
موجود سبد گل پایه دار ترحیم

کد محصول: BFC-6716

فروشگاه باختر سعادت آباد

سبد گل پایه دار ترحیم

3,480,000 تومان
<p>سبد گل پایه دار با دیزاین گل های آنتوریوم، لیلیوم، داوودی به صورت ختمی تزیین شده است. این پایه گل مناسب یاد بود، تسلیت، همدردی و . . . می باشد. با خرید آنلاین این پایه گل در کمتر از 3 ساعت برای مراسم خاص شما ارسال نماییم. در گل فروشی BFC همیشه بیشتر از قیمتی که گذاشته شده دیزاین می شود و همچنین زمانی که اینترنتی خرید کنید تخفیف روی گل ها گذاشته شده است.</p> <p>بابت هر نوع تغییری به شماره <a href="http://wa.link/1dnbyj">واتساپ</a> ما پیغام دهید.&nbsp;</p>
موجود پایه گل تسلیت

کد محصول: BFC-6710

فروشگاه باختر سعادت آباد

پایه گل تسلیت

2,210,000 تومان
<p>پایه گل با پایه فلزی به همراه گل های آنتوریوم، لیلیوم، لیسیانتوس، داوودی با برگ های زینتی دیزاین شده است. با دارابودن اسفنج آبکش گل ها و برگ ها تازه و سرحال می مانند. این پایه گل مناسب مراسم های تسلیت، همدردی، یاد بود و ترحیم و . . . می باشد. با خرید آنلاین پایه گل در فروشگاه BFC با تخفیف ثبت می شود و همچنین در کمتر از 3 ساعت سفارش شما دیزاین و ارسال می شود.</p> <p>بابت هر نوع تغییری به شماره <a href="http://wa.link/1dnbyj">واتساپ</a> ما پیغام دهید.&nbsp;</p>
موجود پایه گل ترحیم

کد محصول: BFC-6709

فروشگاه باختر سعادت آباد

پایه گل ترحیم

2,230,000 تومان
<p>پایه گل 1 طبقه با گل های گلایل، لیلیوم، داوودی ( کرزنتیا ) با برگ آرایی ویژه تزیین شده است. در این پایه گل از اسفنج های آبکش استفاده شده است. و همچنین برای گل های لیلیوم که به آب بیشتری نیاز دارند کپسول های آبی گذاشته شده تا گل ها خراب نشوند. با خرید آنلاین این پایه گل در کمتر از 3 ساعت سفارش شما ارسال می شود.</p> <p>بابت هر نوع تغییری به شماره <a href="http://wa.link/1dnbyj">واتساپ</a> ما پیغام دهید.&nbsp;</p>
موجود پایه گل ترحیم

کد محصول: BFC-6708

فروشگاه باختر سعادت آباد

پایه گل ترحیم

2,960,000 تومان
<p>پایه گل با پایه فلزی به همراه گل های آنتورویم، گلایل، لیلیوم، داوودی ( کرزنتیا ) و برگ آرایی دیزاین شده است. این پایه گل مناسب مراسم های ختم و ترحیم و تسلیت، یاد بود و . . . می باشد. با خرید آنلاین این پایه گل 1 طبقه می توانید در کمتر از 3 ساعت برایتان ارسال می نماییم.</p> <p>بابت هر نوع تغییری به شماره <a href="http://wa.link/1dnbyj">واتساپ</a> ما پیغام دهید.&nbsp;</p>
موجود پایه گل ترحیم ویژه

کد محصول: BFC-6707

فروشگاه باختر سعادت آباد

پایه گل ترحیم ویژه

8,480,000 تومان
<p>پایه گل ترحیم به صورت ویژه به صورت 2 طبقه که در طبقه بالا با برگ آرایی و گل های گلایل، مریم، ارکیده فلونوپسیس، آنتورویم به صورت تاج وار دیزاین شده و در طبقه پایین با گل های ارکیده فلونوپسیس، داوودی، لیسیانتوس به صورت دایره وار تزیین شده است. این پایه گل مناسب ختم، ترحیم، تسلیت و . . . می باشد. با خرید آنلاین می توانید این سفارش را کمتر از 3 ساعت ساعت در زمان و مانی که خواستین ارسال نماییم.</p> <p>بابت هر نوع تغییری به شماره <a href="http://wa.link/1dnbyj">واتساپ</a> ما پیغام دهید.&nbsp;</p>
موجود تاج گل ترحیم

کد محصول: BFC-6706

فروشگاه باختر سعادت آباد

تاج گل ترحیم

1,895,000 تومان
<p>این تاج گل بر روی پایه فلزی برگ آرایی شده و بر روی آن اسفنج های آبکش قرار دارد تا گل ها اب مورد نیاز خود را داشته باشند. ین تاج گل با گل های گلایل، لیلیوم، داوودی به صورت خاص تزیین شده است. این تاج گل مناسب مراسم های ختم، ترحیم، تسلیت و . . . می باشد. خرید آنلاین از فروشگاه BFC تخفیف روی گل ها را دریافت می نمایید و همچنین در کمتر از 3 ساعت سفارش شما در زمان و مکانی که خواستین ارسال می شود.</p> <p>بابت هر نوع تغییری به شماره <a href="http://wa.link/1dnbyj">واتساپ</a> ما پیغام دهید.&nbsp;</p>
موجود تاج گل ترحیم

کد محصول: BFC-6705

فروشگاه باختر سعادت آباد

تاج گل ترحیم

3,810,000 تومان
<p>در این تاج گل گل های گلایل، آنتوریوم، لیلیوم، لیسیانتوس به همراه برگ آرایی ویژه در این پایه گل فلزی دیزاین شده است. مناسب برای مراسم های ختم، ترحیم، تسلیت و . . . گزینه مناسبی می باشد. با خردی آنلاین این تاج گل ما برایتان در کمتر از 3 ساعت دیزاین کرده و ارسال می نماییم.</p> <p>بابت هر نوع تغییری به شماره <a href="http://wa.link/1dnbyj">واتساپ</a> ما پیغام دهید.&nbsp;</p>
موجود پایه گل ترحیم

کد محصول: BFC-6704

فروشگاه باختر سعادت آباد

پایه گل ترحیم

3,245,000 تومان
<p>این پایه گل با یک پایه فلزی به صورت 1 طبقه دیزاین شده است. ابتدا برگ آرایی و با نصب اسفنج های آبکش و با نصب گل های آنتوریوم، لیلیوم، داوودی، لیسیانتوس به صورت خاص برای یک مراسم خاص دیزاین شده است این پایه گل مناسب مراسم های ترحیم و تسلیت، همدردی و . . . می باشد. شما سفارش خود را به صورت آنلاین ثبت کرده و ما در زمان و مکانی که شما درخواست دادید برایتان کمتر از 3 ساعت ارسال می نماییم.</p> <p>بابت هر نوع تغییری به شماره <a href="http://wa.link/1dnbyj">واتساپ</a> ما پیغام دهید.&nbsp;</p>
موجود پایه گل ترحیم

کد محصول: BFC-6703

فروشگاه باختر سعادت آباد

پایه گل ترحیم

4,950,000 تومان
<p>پایه گل ترحیم در 2 طبقه با دیازین گل های آنتوریوم و لیلیوم به صورت خاص و ویژه دیزاین شده است. شما می توانید این پایه گل را برای مراسم ترحیم، تسلیت و . . . به صورت آنلاین سفارش دهید تا کمتر از 3 ساعت در هر مکان و زمانی که خواستین برایتان ارسال نماییم. گل فروشی BFC با دیزاینرهای کارکشته بهترین دیزاین ها را برای مراسم های مختلف به اجرا در می آورند.</p> <p>بابت هر نوع تغییری به شماره <a href="http://wa.link/1dnbyj">واتساپ</a> ما پیغام دهید.&nbsp;</p>
موجود پایه گل ترحیم

کد محصول: BFC-6701

فروشگاه باختر سعادت آباد

پایه گل ترحیم

3,490,000 تومان
<p>پایه گل 1 طبقه برای یک مراسم خاص با دیزاین گل های آنتوریوم، لیلیوم، لیسیانتوس، زنبوری به صورت ویژه دیزاین شده است. این پایه گل مناسب برای مراسم های ترحیم، تسلیت، ختم و . . . می باشد. گل یکی از التیام بخش ترین چیزیست که می توان برای یک خانواده داغدار فرستاد. گل فروشی BFC با تازه ترین گل ها و دیزاین های خاص را به اجرا در می آورد.</p> <p>بابت هر نوع تغییری به شماره <a href="http://wa.link/1dnbyj">واتساپ</a> ما پیغام دهید.&nbsp;</p>
نمایش کالاهای موجود
تازه های بلاگ

انواع ارکیده قسمت 1

انواع ارکیده 


ارکیده در شکل ها و اندازه های مختلف در کشور های مختلف رویش می کند .
ارکیده یکی از هزاران گیاه گلدار می باشد که خصوصیات خاص خود

شاخه گل ارکیده

نحوه نگهداری شاخه گل ارکیده

 جالبه که بدونید وقتی ارکیده را خریداری می کنید به چه صورت از آن

نحوه نگهداری بنفشه آفریقایی

بنفشه آفریقایی 


بنفشه افریقایی اگر می خام در یک جمله بیان کنم یک گیاه گلدار است که نحوه نگهداری آن ساده و نحوه تکثیر آن به سادی انجام می شود. 
این گیاه یک گیاه زیباست که دارای برگ های خاص به

فروشنده شوید

اولین بار در جهان برای گل فروشی ها

شما فروشنده گل، گیاه، کادو، ملزومات تزئینی و سایر کالاها دیگر نگران فضای مجازی و کاهش فروش

گل لیسیانتوس

 

خصوصیات گل لیسیانتوس 

یکی از گل های زیبا با رنگ های بخصوص، این گیاه شباهت زیادی به گل رز دارد اما

شاخه گل کراسپدیا


خصوصیات گل کراسپدیا 


گل فریزیا

خصوصیات گل فریزیا 

گل فریزیا با رنگ های شاد با ساقه های کوچک می تواند در بیشتر تزئینات گل

;