سبد خرید 0
سبد گل رز
حالت نمایش :
موجود سبد گل رومیزی رز

کد محصول: BFC-6795

فروشگاه باختر سعادت آباد

سبد گل رومیزی رز

1,732,000 تومان
<p>سبد گل رومیزی با دیزاین گل رز و گل عروس با یک دیزاین خاص برای یک روز شاد تزیین شده است. امیدواریم که بتوانیم با گل آرایی هایی که می کنیم یک روز شاد را در مراسم های خود داشته باشید.&nbsp;</p> <p>با سفارش آنلاین این سبد گل، ما در کمتر از 3 ساعت ارسال می نماییم.&nbsp;</p> <p><img alt="سبد گل رومیزی " src="https://imgurl.ir/uploads/l196334_bfcbggg8705.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;<img alt="سبد گل رومیزی " src="https://imgurl.ir/uploads/f60551_bfcdd1205.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;</p> <hr /> <p>&nbsp;<a href="https://www.google.com/?hl=fa" target="_blank">Google</a>&nbsp; /&nbsp;<a href="https://www.amazon.com/s?k=flower&amp;ref=nb_sb_noss_1" target="_blank">amazon</a>&nbsp; /&nbsp;<a href="https://www.alibaba.com//trade/search?fsb=y&amp;IndexArea=product_en&amp;CatId=&amp;SearchText=flower" target="_blank">alibaba</a>&nbsp;&nbsp;/&nbsp;<a href="https://www.fromyouflowers.com/" target="_blank">Flowers</a>&nbsp;</p> <hr /> <p><strong>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/bfc_ir/" target="_blank">اینستاگرام bfc </a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://www.pinterest.com/korosh4070/_created/" target="_blank"> پینترست bfc</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://wa.link/1dnbyj" target="_blank"> واتساپ bfc</a></strong></p> <hr /> <p>&nbsp;</p>
موجود سبد گل رومیزی رز

کد محصول: BFC-6765

فروشگاه باختر سعادت آباد

سبد گل رومیزی رز

1,613,000 تومان
<p>سبد گل رومیزی رز با یک دیزاین کلاسیک با چیندمان خاص به شکل گرد دیزاین شده است.</p> <p><span dir="RTL">گل رز یکی از گل های پر طرفدار و شناخته شده در بین مردم جهان می باشد.</span></p> <p><span dir="RTL">گل رز نمادی از عشق و همدردیست.&nbsp;گل رز قرمز به معنای&nbsp;عشق، احساس، احترام، وفاداری، علاقه را در طرف مقابل ایجاد می نماید.&nbsp;</span></p> <p>با خرید آنلاین از فروشگاه BFC در اسرع وقت این محصول را به دستتان می رسانیم، همچنین اگر سفارش خاصی مدنظرتان می باشد از طریق نظرات ارسال نمایید و ما سریعا راهنماییتان می کنیم.&nbsp;<span dir="RTL">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="bfc1" src="https://s4.uupload.ir/files/bro220450_xq6d.jpg" style="height:300px; width:266px" />&nbsp;<img alt="bfc2" src="https://s4.uupload.ir/files/ro2010121_m3e9.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;<img alt="bfc11" src="https://s4.uupload.ir/files/b10001010b21012c0111001_vs90.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;</p> <hr /> <p>&nbsp;<a href="https://www.google.com/?hl=fa" target="_blank">Google</a>&nbsp; /<a href="https://www.amazon.com/s?k=flower&amp;ref=nb_sb_noss_1" target="_blank">amazon</a>&nbsp; /<a href="https://www.fromyouflowers.com/" target="_blank">Flowers</a></p> <hr /> <p><strong>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/bfc_ir/" target="_blank">اینستاگرام bfc </a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://www.pinterest.com/korosh4070/_created/" target="_blank"> پینترست bfc</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://wa.link/1dnbyj" target="_blank"> واتساپ bfc</a></strong></p> <hr /> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
موجود سبد گل رومیزی

کد محصول: BFC-6762

فروشگاه باختر سعادت آباد

سبد گل رومیزی

1,588,000 تومان
<p>این سبد گل رومیزی به شکل بیضی شکل و به دیزاین شعله ور شادی تزیین شده است. در این سبد گل از گل های رز هلندی استفاده شده تا یک روز بیاد ماندی داشته باشید.&nbsp;</p> <p><span dir="RTL">گل رز نمادی از عشق و همدردیست.&nbsp;&nbsp;گل رز سفید رنگ به معنای&nbsp;عشق پاک، آغازی نو، یکی شدن، پاکدامنی، تواضع، احترام، افتخار، یادبود هست.&nbsp;گل رز قرمز به معنای&nbsp;عشق، احساس، احترام، وفاداری، علاقه می باشد.&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>اگر به عکس توجه کنید تعداد گل های سفید بیشتر از قرمز هست که این نشانه پاکی زیادعشق را می رساند.&nbsp;</p> <p>با خرید آنلاین از فروشگاه BFC در اسرع وقت این محصول را به دستتان می رسانیم، همچنین اگر سفارش خاصی مدنظرتان می باشد از طریق نظرات ارسال نمایید و ما سریعا راهنماییتان می کنیم.&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;<img alt="bfc" src="https://s4.uupload.ir/files/bf012nbro010_x2zg.jpg" style="height:300px; width:401px" />&nbsp;<img alt="bfc" src="https://s4.uupload.ir/files/q828407__hi00.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;<img alt="bfc" src="https://s4.uupload.ir/files/bfc21v7804g50_scl9.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;&nbsp;</p> <hr /> <p>&nbsp;<a href="https://www.google.com/?hl=fa" target="_blank">Google</a>&nbsp; /<a href="https://www.amazon.com/s?k=flower&amp;ref=nb_sb_noss_1" target="_blank">amazon</a>&nbsp; /<a href="https://www.fromyouflowers.com/" target="_blank">Flowers</a></p> <hr /> <p><strong>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/bfc_ir/" target="_blank">اینستاگرام bfc </a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://www.pinterest.com/korosh4070/_created/" target="_blank"> پینترست bfc</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://wa.link/1dnbyj" target="_blank"> واتساپ bfc</a></strong></p> <hr /> <hr /> <p>&nbsp;</p>
موجود سبد گل کوچک

کد محصول: BFC-6755

فروشگاه باختر سعادت آباد

سبد گل کوچک

500,000 تومان
<p>سبد گل کوچک با یک دیزاین زیبا و چیندمانی خاص با سبکی از الهام رشد طبیعت تزیین شده است.&nbsp;</p> <p>گل رز یکی از معروف ترین گل ها در جهان هست که نماد عشق و همدردیست.&nbsp;گل رز قرمز به معنای عشق، احساس، احترام، وفاداری و علاقه می باشد.&nbsp;&nbsp;</p> <p>با خرید آنلاین از فروشگاه BFC در اسرع وقت این محصول را به دستتان می رسانیم، همچنین اگر سفارش خاصی مدنظرتان می باشد از طریق نظرات ارسال نمایید و ما سریعا راهنماییتان می کنیم.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="bfc" src="https://s4.uupload.ir/files/bfc21_lk9e.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;<img alt="bfc" src="https://s4.uupload.ir/files/bfc309_lsx6.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;<img alt="bfc" src="https://s4.uupload.ir/files/bfc10_w787.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;<img alt="bfc" src="https://s4.uupload.ir/files/bfc120_5bfa.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;&nbsp;</p> <hr /> <p>&nbsp;<a href="https://www.google.com/?hl=fa" target="_blank">Google</a>&nbsp; /<a href="https://www.amazon.com/s?k=flower&amp;ref=nb_sb_noss_1" target="_blank">amazon</a>&nbsp; /<a href="https://www.fromyouflowers.com/" target="_blank">Flowers</a></p> <hr /> <p><strong>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/bfc_ir/" target="_blank">اینستاگرام bfc </a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://www.pinterest.com/korosh4070/_created/" target="_blank"> پینترست bfc</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://wa.link/1dnbyj" target="_blank"> واتساپ bfc</a></strong></p> <hr /> <p>&nbsp;</p>
موجود سبد گل شاد متوسط

کد محصول: BFC-5630

فروشگاه باختر سعادت آباد

سبد گل شاد متوسط

1,440,000 تومان
<p>سبد گل شاد با سبک رشد و فراوانی در این سبد چوبی متوسط دیزاین شده است.&nbsp;</p> <p>گل رز نمادی از عشق و همدردیست.&nbsp;معنای رنگ قرمز آن نشان از عشق، احساس، وفاداری و علاقه زیاد می باشد.&nbsp;گل ارکیده نمادی از ثروت و تجمل گرایست. رنگ سفید آن به معنای خلوص و وقار و معصومیت را نشان می دهد.&nbsp;&nbsp;</p> <p>گل داوودی ( کرزنتیا ) نمادی از طول عمر و دید مثبت به همدگیر هست.&nbsp;رنگ سفید آن به معنای وفاداری به معشوق و صداقت را نشان می دهد.&nbsp;نماد گل لیسیانتوس در این سبد تشکر و قدردانیست. رنگ سفید آن نشان از تواضع و پاکی را نمایان می کند.&nbsp;&nbsp;</p> <p>گل عروس ( ژیپسوفیلا ) نمادی از خلوص و پاکیست.&nbsp;معنای رنگ سفید آن نشان از اتحاد و معنویت می باشد.&nbsp;و در آخر گل ورنیکا نمادی از پاکیست.&nbsp;رنگ سفید آن به معنای یاد بود و احترام می باشد.&nbsp;</p> <p>با خرید آنلاین از فروشگاه BFC در اسرع وقت این محصول را به دستتان می رسانیم، همچنین اگر سفارش خاصی مدنظرتان می باشد از طریق نظرات ارسال نمایید و ما سریعا راهنماییتان می کنیم.</p> <p>&nbsp;<img alt="bfc" src="https://s4.uupload.ir/files/img_15961_6iq2.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;<img alt="bfc" src="https://s4.uupload.ir/files/313910_vvli.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <hr /> <p>&nbsp;<a href="https://www.google.com/?hl=fa" target="_blank">Google</a>&nbsp; /<a href="https://www.amazon.com/s?k=flower&amp;ref=nb_sb_noss_1" target="_blank">amazon</a>&nbsp; /<a href="https://www.fromyouflowers.com/" target="_blank">Flowers</a></p> <hr /> <p><strong>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/bfc_ir/" target="_blank">اینستاگرام bfc </a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://www.pinterest.com/korosh4070/_created/" target="_blank"> پینترست bfc</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://wa.link/1dnbyj" target="_blank"> واتساپ bfc</a></strong></p> <hr /> <p>&nbsp;</p>
موجود سبد گل کوچک مدل ملایم

کد محصول: BFC-5629

فروشگاه باختر سعادت آباد

سبد گل کوچک مدل ملایم

696,000 تومان
<p>سبد گل کوچک با زیبایی خاص و ملایم به صورت روشنایی محبت می باشد.&nbsp;</p> <p>گل رز نمادی از عشق و همدردیست.&nbsp;رنگ زرد آن به معنای محبت، تشکر و قدردانی، شادی می باشد. گل لیسیانتوس نمادی از زندگی طولانی، تشکر و قدردانیست.&nbsp;معنای رنگ سفید نشان از پاکی و تواضع را نمایان می کند.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;گل زنبوری هم نمادی از خاطرات و به یاد آوردن یک شخص بخصوص را نشان می دهد.&nbsp;معنای رنگ سفید نشان از همدردی، یاد بود و زیبایی می باشد.&nbsp;</p> <p>در کل به کسانی که می خواهند یک سبد گل کوچک و پر از معنای واقعی را به کسی هدیه دهند را پیشنهاد می کنم.&nbsp;</p> <p>با خرید آنلاین از فروشگاه BFC در اسرع وقت این محصول را به دستتان می رسانیم، همچنین اگر سفارش خاصی مدنظرتان می باشد از طریق نظرات ارسال نمایید و ما سریعا راهنماییتان می کنیم.</p> <p>&nbsp;<img alt="bfc" src="https://s4.uupload.ir/files/img_1579_sau2.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;<img alt="bfc" src="https://s4.uupload.ir/files/img_1580_p9jf.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;<img alt="bfc" src="https://s4.uupload.ir/files/313340_r68w.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <hr /> <p>Link&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.google.com/?hl=fa" target="_blank">Google</a>&nbsp; /<a href="https://www.amazon.com/s?k=flower&amp;ref=nb_sb_noss_1" target="_blank">amazon</a>&nbsp; /<a href="https://www.fromyouflowers.com/" target="_blank">Flowers</a></p> <hr /> <p><strong>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/bfc_ir/" target="_blank">اینستاگرام bfc </a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://www.pinterest.com/korosh4070/_created/" target="_blank"> پینترست bfc</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://wa.link/1dnbyj" target="_blank"> واتساپ bfc</a></strong></p> <hr /> <p>&nbsp; <p>&nbsp;</p> </p>
موجود سبد گل رز

کد محصول: BFC-5306

فروشگاه باختر سعادت آباد

سبد گل رز

760,000 تومان
<p>سبد گل رز به صورت طبیعت وحشی به صورت ویژه تزیین شده است.&nbsp;</p> <p>گل رز نمادی از عشق و همدردیست.&nbsp;رنگ قرمز آن نشانه از عشق، علاقه، وفاداری را نمایان می کند.&nbsp;در کل این سبد گل نشان از حس علاقه زیاد را نشان می دهد.&nbsp;</p> <p>با خرید آنلاین از فروشگاه BFC در اسرع وقت این محصول را به دستتان می رسانیم، همچنین اگر سفارش خاصی مدنظرتان می باشد از طریق نظرات ارسال نمایید و ما سریعا راهنماییتان می کنیم.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="bfc" src="https://s4.uupload.ir/files/42510_ka4g.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;<img alt="bfc" src="https://s4.uupload.ir/files/42500_1kg.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;<img alt="bfc" src="https://s4.uupload.ir/files/282400_b5iw.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;</p> <hr /> <p>&nbsp;<a href="https://www.google.com/">https://www.google.com/</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://instagram.com/bfc_ir">instagram.com/bfc.ir</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.pinterest.com/korosh4070/_created/">pinterest BFC</a></p>
موجود سبد گل رز

کد محصول: BFC-5305

فروشگاه باختر سعادت آباد

سبد گل رز

1,350,000 تومان
<p>سبد گل رز با یک دیزاین رنگارنگ و شاد با سبک آرامش تزیین شده است.&nbsp;سبد گلی با گل های رز مینیاتوری با نمادی از عشق و همدردی که با رنگ های صورتی و صورتی تیره تزیین شده است.&nbsp;</p> <p>رنگ صورتی نشان از معصومیت و ملایمت می باشد.&nbsp;رنگ صورتی تیره نشان از وقار، نجابت، شاعرانه را نمایان می کند.&nbsp;در کل این سبد گل نشان از عشق پاک با معصومیت خاص را نمایان می کند.&nbsp;</p> <p>با خرید آنلاین از فروشگاه BFC در اسرع وقت این محصول را به دستتان می رسانیم، همچنین اگر سفارش خاصی مدنظرتان می باشد از طریق نظرات ارسال نمایید و ما سریعا راهنماییتان می کنیم.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="bfc" src="https://imgurl.ir/uploads/u911770_282340.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;<img alt="bfc1" src="https://imgurl.ir/uploads/c0853_282330.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;<img alt="bfc" src="https://imgurl.ir/uploads/b142914_300070.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;&nbsp;</p> <hr /> <p>&nbsp;<a href="https://www.google.com/?hl=fa" target="_blank">Google</a>&nbsp; /<a href="https://www.amazon.com/s?k=flower&amp;ref=nb_sb_noss_1" target="_blank">amazon</a>&nbsp; /<a href="https://www.fromyouflowers.com/" target="_blank">Flowers</a></p> <hr /> <p><strong>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/bfc_ir/" target="_blank">اینستاگرام bfc </a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://www.pinterest.com/korosh4070/_created/" target="_blank"> پینترست bfc</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://wa.link/1dnbyj" target="_blank"> واتساپ bfc</a></strong></p> <hr />
موجود سبد گل رز

کد محصول: BFC-5304

فروشگاه باختر سعادت آباد

سبد گل رز

1,370,000 تومان
<p>سبد گل رز با یک دیزاین ویژه از طبیعت وحشی سر زنده را تزیین شده است.&nbsp;</p> <p>&nbsp;این سبد گل با گل رز که نماد از عشق پرشور با رنگ قرمز که معنایی از عشق، علاقه، وفاداری و احساس تزیین شده است.&nbsp;</p> <p>این یک سبد گل یک سبد گل خاص برای فردی که می خواهید هدیه دهید می باشد چون به صورت خاص با ظریفکاری خاصی دیزاین شده است.&nbsp;</p> <p>با خرید آنلاین از فروشگاه BFC در اسرع وقت این محصول را به دستتان می رسانیم، همچنین اگر سفارش خاصی مدنظرتان می باشد از طریق نظرات ارسال نمایید و ما سریعا راهنماییتان می کنیم.&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="bfc" src="https://imgurl.ir/uploads/f645473_IMG_75300.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;<img alt="bfc" src="https://imgurl.ir/uploads/t248737_IMG_75280.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;<img alt="bfc" src="https://imgurl.ir/uploads/f37032_IMG_75270.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;<img alt="bfc" src="https://imgurl.ir/uploads/p072864_IMG_75250.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <hr /> <p>&nbsp;<a href="https://www.google.com/?hl=fa" target="_blank">Google</a>&nbsp; /<a href="https://www.amazon.com/s?k=flower&amp;ref=nb_sb_noss_1" target="_blank">amazon</a>&nbsp; /<a href="https://www.fromyouflowers.com/" target="_blank">Flowers</a></p> <hr /> <p><strong>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/bfc_ir/" target="_blank">اینستاگرام bfc </a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://www.pinterest.com/korosh4070/_created/" target="_blank"> پینترست bfc</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://wa.link/1dnbyj" target="_blank"> واتساپ bfc</a></strong></p> <hr /> <p>&nbsp;</p>
موجود سبد گل رز

کد محصول: BFC-5303

فروشگاه باختر سعادت آباد

سبد گل رز

1,770,000 تومان
<p>سبد گل رز با یک چیندمان کلاسیک تزیین شده است.&nbsp;</p> <p>&nbsp;گل رز نمادی از عشق و همدردیست. رنگ لب ماتیکی رز به معنای عشق، احساس، شادی و محبت می باشد.&nbsp;</p> <p>در کل این سبد گل نشان از شور محبت می باشد و در حین اینکه این طرح ساده دیزاین شده اما محبت عشق را هدیه می دهید.&nbsp;</p> <p>با خرید آنلاین از فروشگاه BFC در اسرع وقت این محصول را به دستتان می رسانیم، همچنین اگر سفارش خاصی مدنظرتان می باشد از طریق نظرات ارسال نمایید و ما سریعا راهنماییتان می کنیم.&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="bfc" src="https://imgurl.ir/uploads/g97363_IMG_86940.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;<img alt="bfc" src="https://imgurl.ir/uploads/o81739_IMG_86920.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;<img alt="bfc" src="https://imgurl.ir/uploads/i416918_IMG_86910.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;<img alt="bfc" src="https://imgurl.ir/uploads/a53591_IMG_86990.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;<img alt="bfc" src="https://s4.uupload.ir/files/img_87110_9x8u.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <hr /> <p>&nbsp;<a href="https://www.google.com/?hl=fa" target="_blank">Google</a>&nbsp; /<a href="https://www.amazon.com/s?k=flower&amp;ref=nb_sb_noss_1" target="_blank">amazon</a>&nbsp; /<a href="https://www.fromyouflowers.com/" target="_blank">Flowers</a></p> <hr /> <p><strong>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/bfc_ir/" target="_blank">اینستاگرام bfc </a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://www.pinterest.com/korosh4070/_created/" target="_blank"> پینترست bfc</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://wa.link/1dnbyj" target="_blank"> واتساپ bfc</a></strong></p> <hr /> <p>&nbsp;</p>
موجود سبد گل رز

کد محصول: BFC-5301

فروشگاه باختر سعادت آباد

سبد گل رز

2,060,000 تومان
<p>سبد گل رز با چیندمان گرد کُپ تزیین شده است.&nbsp;</p> <p>یک سبد گل دیگه ای از رز که نمادی از عشق می باشد.&nbsp;رنگ قرمز رز معنای عشق، احساس، علاقه و وفاداری را نشان می دهد.</p> <p>در کل این سبد گل نشان از وفاداری از عشق بی پایان می باشد که بهترین گزینه برای روز ولنتاین و سالگرد ازدواج می باشد.&nbsp;</p> <p>با خرید آنلاین از فروشگاه BFC در اسرع وقت این محصول را به دستتان می رسانیم، همچنین اگر سفارش خاصی مدنظرتان می باشد از طریق نظرات ارسال نمایید و ما سریعا راهنماییتان می کنیم.&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="bfc" src="https://s4.uupload.ir/files/282160_gt1u.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;<img alt="bfc" src="https://s4.uupload.ir/files/282170_0ugc.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;<img alt="bfc" src="https://s4.uupload.ir/files/281240010_njqd.jpg" style="height:300px; width:300px" />&nbsp;&nbsp;</p> <hr /> <p>&nbsp;<a href="https://www.google.com/?hl=fa" target="_blank">Google</a>&nbsp; /<a href="https://www.amazon.com/s?k=flower&amp;ref=nb_sb_noss_1" target="_blank">amazon</a>&nbsp; /<a href="https://www.fromyouflowers.com/" target="_blank">Flowers</a></p> <hr /> <p><strong>&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/bfc_ir/" target="_blank">اینستاگرام bfc </a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://www.pinterest.com/korosh4070/_created/" target="_blank"> پینترست bfc</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://wa.link/1dnbyj" target="_blank"> واتساپ bfc</a></strong></p> <hr />
موجود سبد گل رز

کد محصول: BFC-5276

فروشگاه باختر پونک

سبد گل رز

759,000 تومان
<p>سبد گل رز با گل رز با برگ های زینتی تزئین شده است.</p> <p>گل ها و برگ ها داخل اسفنج خارجی آب کشیده کار شده اند و اگر اسفنج آن را مرطوب نگه داریم گل ها و برگ ها طول عمر بیش تری خواهند داشت.</p> <p>زمان تحویل کمتر از 3 ساعت بعد از انجام سفارش می باشد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
نمایش کالاهای موجود
تازه های بلاگ

انواع ارکیده قسمت 1

انواع ارکیده 


ارکیده در شکل ها و اندازه های مختلف در کشور های مختلف رویش می کند .
ارکیده یکی از هزاران گیاه گلدار می باشد که خصوصیات خاص خود

شاخه گل ارکیده

نحوه نگهداری شاخه گل ارکیده

 جالبه که بدونید وقتی ارکیده را خریداری می کنید به چه صورت از آن

نحوه نگهداری بنفشه آفریقایی

بنفشه آفریقایی 


بنفشه افریقایی اگر می خام در یک جمله بیان کنم یک گیاه گلدار است که نحوه نگهداری آن ساده و نحوه تکثیر آن به سادی انجام می شود. 
این گیاه یک گیاه زیباست که دارای برگ های خاص به

بنسای جینسینگ فیکوس

نحوه نگهداری و شناخت گیاه آپارتمانی بنسای جینسینگ فیکوس