سبد خرید 0
بنفشه آفریقایی
حالت نمایش :
ناموجود بنفشه آفریقایی

کد محصول: BFC-3119

فروشگاه باختر سعادت آباد

بنفشه آفریقایی

100,000 تومان
ناموجود بنفشه آفریقایی

کد محصول: BFC-2982

فروشگاه باختر سعادت آباد

بنفشه آفریقایی

80,000 تومان
ناموجود بنفشه آفریقایی

کد محصول: BFC-2937

فروشگاه باختر سعادت آباد

بنفشه آفریقایی

80,000 تومان
ناموجود بنفشه آفریقای

کد محصول: BFC-1036

فروشگاه باختر سعادت آباد

بنفشه آفریقای

100,000 تومان
ناموجود بنفشه آفریقایی

کد محصول: BFC-348

فروشگاه باختر سعادت آباد

بنفشه آفریقایی

100,000 تومان
ناموجود بنفشه آفریقایی

کد محصول: BFC-347

فروشگاه باختر سعادت آباد

بنفشه آفریقایی

100,000 تومان
ناموجود بنفشه آفریقایی

کد محصول: BFC-346

فروشگاه باختر سعادت آباد

بنفشه آفریقایی

100,000 تومان
ناموجود بنفشه آفریقایی

کد محصول: BFC-344

فروشگاه باختر سعادت آباد

بنفشه آفریقایی

100,000 تومان
ناموجود بنفشه آفریقایی

کد محصول: BFC-63

فروشگاه باختر سعادت آباد

بنفشه آفریقایی

80,000 تومان
ناموجود بنفشه آفریقایی

کد محصول: BFC-62

فروشگاه باختر سعادت آباد

بنفشه آفریقایی

80,000 تومان
ناموجود بنفشه آفریقایی

کد محصول: BFC-11

فروشگاه باختر سعادت آباد

بنفشه آفریقایی

80,000 تومان
نمایش کالاهای موجود
تازه های بلاگ

نحوه نگهداری بنفشه آفریقایی

بنفشه آفریقایی 


بنفشه افریقایی اگر می خام در یک جمله بیان کنم یک گیاه گلدار است که نحوه نگهداری آن ساده و نحوه تکثیر آن به سادی انجام می شود. 
این گیاه یک گیاه زیباست که دارای برگ های خاص به

بنسای جینسینگ فیکوس

نحوه نگهداری و شناخت گیاه آپارتمانی بنسای جینسینگ فیکوس